SCMI
 
Collectieve

Marorgelden Israel

 
 
Netherlands  |  Hebrew  |  


Home >> Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking voor een deel van deze “Maror”gelden?

Israël ische organisaties, zonder winstoogmerk, die zich volgens hun statuten, reglementen of feitelijke werkzaamheid (mede) ten doel stellen om in Israël projecten te organiseren of te ondersteunen ten behoeve van (groeperingen binnen) de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël of een deel daarvan op een of meer van de verder genoemde terreinen.


Welke terreinen komen in aanmerking? 

Bij het vaststellen van de regels voor verdeling van de Marorgelden voor collectieve doelen zijn deze zo ruim gedefinieerd dat vrijwel iedere activiteit ten behoeve van de gemeenschap onder een of meer er van kan vallen Projecten of activiteiten op een of meer van de volgende terreinen kunnen in aanmerking komen:

 • Cultuur
 • Educatie
 • Externe belangenbehartiging
 • Herinnering
 • Immigratie en inburgering
 • Religie
 • Sport en recreatie
 • Veiligheid
 • Welzijn
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zorg

 

Welke doelen komen niet in aanmerking?

Geen uitkering kan worden verstrekt:

 • Ter dekking van tekorten of schulden in het kader van de normale exploitatie van een aanvrager.
 • Ter vervanging van normale inkomsten van een aanvrager.

 

 

 


 Top