SCMI
 
Collectieve

Marorgelden Israel

 
 
Netherlands  |  Hebrew  |  


Home >> Hoe werkt het?

Hoe kan men aanvragen?

Door middel van een aanvraagformulier dat u op een van de volgende wijzen kunt verkrijgen: 
Aanvraagformulier en uitleg kunt u downloaden van deze site:


uitleg aanvraagformulier

 

  • Telefonisch via 03-6241775. De projectcoördinator Yael Kleinburd  zal op zondag t/m donderdag tijdens kantooruren (10:30-15:30) onder dit telefoonnummer bereikbaar zijn.
  • Indien zij afwezig is en op andere tijden kunt u naam en telefoonnummer inspreken en zult u zo spoedig mogelijk teruggebeld worden.

Gebruik, bij het gelijktijdig indienen van meerdere projectaanvragen, één aanvraagformulier per project.

 

Welke factoren beïnvloeden de kans op goedkeuring van een aanvraag?

Het al dan niet honoreren van een aanvraag hangt onder meer af van:

  •  het terrein en de doelgroep van het project, waarbij projecten die ten goede komen  aan  de eerste generatie oorlogsslachtoffers de voorkeur genieten;
  •   de doelstelling en slagingskans van het project;
  •   de mate waarin sprake is van medefinanciering van het project door de aanvrager  en/of derden;
  •   het bereik en effect van het project in verhouding tot de daaraan verbonden kosten;
  •    de locatie en duur van het project;
  • de kwaliteiten en de continuïteit van de aanvrager.

 


 Top