SCMI
Collectieve

Marorgelden Israel


 Netherlands  |  Hebrew  |  

דף הבית >> איך זה עובד

 

איך ניתן להגיש בקשה?

הורדה מן האתר:

טופס בקשה להקצבה
הסבר לטופס הבקשה להקצבה

באתר האינטרנט www.scmi.org.il
בפנייה בדואר אלקטרוני ל office@scmi.org.il
בטלפון מס' 03-6241775. את מתאמת הפרויקטים  יעל קלינברד ניתן להשיג בימי א'-ה' בשעות העבודה המקובלות. בהעדרה או מעבר לשעות האלה ניתן להשאיר הודעה והיא תחזור אליכם  בהקדם.

בהגשת יותר מפרויקט אחד בו זמנית יש להשתמש בטופס בקשה לכל פרויקט בנפרד.

 

איזה גורמים ישפיעו על הסיכוי לאישור בקשה?

כיבוד או אי כיבוד של בקשה תלוי בין השאר ב:

א.      תחום וקבוצת היעד של הפרויקט, בתוך המסגרת המתוארת בסעיף 2, כאשר פרויקטים המיועדים לטובת הדור הראשון של קורבנות מלחמת העולם השנייה נהנים מעדיפות;

ב.      הצבת המטרה ובסיכויי ההצלחה של הפרויקט;

ג.       מידת המימון המשותף האפשרי עבור הפרויקט על ידי הצד המעונין ו/או צד ג'.

ד.      טווח ובהשפעת הפרויקט ביחס לסך העלויות לעמותה בגינו.;

ה.      מיקום ובמשך הפרויקט;

ו.         תכונותיו של הפונה וברמת המשכיותו;

 


Go Back  Print  Send Page

אחד על אחד - בניית אתרים