SCMI
Collectieve

Marorgelden Israel


 Netherlands  |  Hebrew  |  

דף הבית >> אודות

אודות

העמותה לכספי "מרור" קולקטיבים בישראל- SCMI Stichting Collectieve Marorgelden Israël 

בארצות שונות וביניהן הולנד, התפתחו יותר מ-50 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה (להלן תקופת השואה), בדיקות ודיונים על הטיפול ברכוש יהודי במשך התקופה הנוראה הזאת ולאחריה. וועדות חקירה, שהוקמו על ידי ממשלת הולנד, קבעו ליקויים רציניים בהחזרת הזכויות, הטיפול בניצולים ובקביעת הסכומים שהוחזרו בעקבות רכוש  שנשדד על ידי הנאצים ועוזריהם, הן רכוש פרטי והן רכוש מסחרי.
אחרי פרסום הדוחות על החקירות האלה, הכירו ממשלת הולנד, חברות הביטוח, הבנקים והבורסה לני"ע בליקויים האלה. משאים ומתנים על החזר רכוש הוכתרו בשנים 1999 ו-2000 בהסכמים בין הקהילייה היהודית-הולנדית, מיוצגת על ידי ארגוני הגג של יהדות הולנד (בראשי תיבות של השם בהולנדית ה-CJO) ופלטפורם ישראל (ע"ר) (בראשי תיבות של השם בהולנדית ה-SPI) מחד וממשלת הולנד, חברות הביטוח, הבנקים והבורסה לני"ע מאידך. מדובר כאן על החזר חלקי של נכסים מתקופת השואה, בסה"כ 764 מליון פל"ה מהם 714 מיליון פל"ה, שהם כ-325 מליון יורו לקהילייה ההולנדית-יהודית. לחלק מסכום הוקמו עמותות לתביעות אישיות על יתרות ני"ע ויתרות בבנקים ופוליסות ביטוח חיים שהתגלו. רק לגבי פוליסות ביטוח חיים התהליך יימשך עוד מספר שנים.
עקב המספר הגדול של יהודי הולנד שנספו בשואה ועשרות השנים שעברו מאז, לא ניתן היה לצפות ליורשים לחלק הארי של הסכום שהוחזר. אחרי התייעצויות נרחבות בין הארגונים היהודיים-הולנדיים בהולנד ובישראל, החליטו אלה להגדיר את החלק הגדול הזה כרכוש שנהייה "רכוש קולקטיבי של הקהילייה היהודית-הולנדית" ולייעדו לקהילייה כולה בשני חלקים : א. חלק ליחידים ב. חלק למטרות קולקטיביות בקהילייה היהודית עצמה, בהתאם להסכם עם ממשלת הולנד.


Go Back  Print  Send Page

אחד על אחד - בניית אתרים