SCMI
Collectieve

Marorgelden Israel


 Netherlands  |  Hebrew  |  

שם מעמד נציגי ארגונים
חיה ברש יו"ר בלתי תלויה
רבקה ון ראלטה מזכיר בלתי תלויה
אלפרד פס גזבר מרכז לחקר יהדות הולנד
יהודי קינר חבר בית יוליאנה
אנדרה בורס חבר בית יולס
גדעון ואן דר סלויס חבר יד דוידס
מריון לבקוביץ' חברה ארגון עולי הולנד
אריה כהן חבר אילה
צבי מרקושאובר חבר ניני צ'ופ
עמוס ון ראלטה חבר אלה
אלדד קיש מ"מ המרכז לחקר יהדות הולנד
מנחם פיליפסון-ערמון מ"מ אילה
מיכה שמעוני מ"מ ניני צ'ופ
 

אחד על אחד - בניית אתרים